Stručna edukacija

Webinari

Video predavanja, prezentacije i obuke.

Partner

Rešavajte pravne i poslovne probleme uz pomoć najboljih u struci

Kao pomoć Vama, našim korisnicima, i generalno, pravnoj i ekonomskoj struci, firma „KURS KREATOR“, partner kompanije Intermex  organizuje edukacije i Webinare. 

Aktuelne EDUKACIJE i Webinare možete pigledati na sajtu www.kurskreator.rs i prijaviti se na njih.